Advokat piteå
Jurist
Fastighetsrätt
Affärsjurist
Tvist
Advokatbyrå Piteå

Adekvat Advokatbyrå

Vi hjälper dig med fastighetsrätt, affärsrätt, tvister och mycket mer.

När du behöver en expert inom juridik

När du vänder dig till oss kan du räkna med en flexibel och detaljorienterad rådgivning. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med ditt val av juridiska representant – därför finns det möjlighet till ett neutralt möte där du får lära känna oss lite mer.

Adekvat Advokatbyrå är specialiserade i flertalet olika juridiska områden. Detta betyder att vi har den kunskap och kompetens som krävs för att bistå med juridiska tjänster inom flera olika områden.

Kontakta oss idag om du har några frågor eller funderingar.

Advokat piteå Jurist Fastighetsrätt Affärsjurist Tvist Advokatbyrå Piteå

Vi lägger stor vikt vid långsiktiga relationer med våra klienter

Affärsjuridik

Vi har lång erfarenhet av affärsjuridik och därför har vi möjlighet att ge rådgivning inom olika affärsjuridiska områden, så som exempelvis upprättande av aktieägaravtal eller bistå i samband med företagsöverlåtelser. Vi upprättar avtal och köpehandlingar. Vi värdesätter ett nära samarbete med klienten och är övertygade om att god kunskap om klientens verksamhet ger effektiv rådgivning. Vi har ett särskilt fokus på nystartade bolag och ser till att bistå med vägledning för en optimal start för det nya bolaget.

Fastighetsrätt

Idag är en av de vanligaste tvisterna just frågan om fel i fastighet enligt Jordabalken, ofta talas om dolda fel. Vi företräder såväl köpare som säljare. Vi genomför även försäljningar av fastigheter enligt Lag om samäganderätt, upprättar gåvobrev ochköpehandlingar samt servitutsavtal. Fastighetsrätten är ett mycket komplext rättsområde och att köpa eller sälja en bostad är viktig och stor affär. Vi har kompetensen för att du ska få den bästa hjälpen du behöver i samband med överlåtelse av fastighet. Vi bistår med att söka rättsskydd.

Tvistemål

Vi företräder såväl privatpersoner som bolag. Advokatbyrån Adekvat har processvana och kunskap att bistå såväl utanför domstol som i en rättslig process. Vi bistår även med att ansöka om rättsskydd vid tvist. Vanliga tvister rör förfallna fakturor, skadestånd, konsumentköp, fel i vara, fel i tjänst eller tvister rörande avtalsbrott, hävning eller prisavdrag.

Rådgivning

Med vår erfarenhet har vi möjlighet att lämna rådgivning inför viktiga beslut i livet. Det kan röra sig om köp av bostad, bodelning eller tvister. Om du precis har startat ett nytt bolag har du säkert en mängd frågor som vi kan besvara. Det är svårt att hänga med på vad som gäller juridiskt och det är svårt att överblicka alla de problem som kan uppstå i framtiden. Vi strävar efter hög tillgänglighet och personlig rådgivning med kunden i fokus. Naturligtvis har vi tystnadsplikt ochstår uteslutande på klientens sida. Kontakta oss för mer information.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är ett område som styrs av avtal, standardavtal, praxis samt särskild konsumentlagstiftning. Inom entreprenadrätten uppstår ofta ett behov avrådgivning i samband med tvister rörande ÄTA eller tolkningen av standardavtal så som AB, ABS, ABT. Vanligt förekommande är tvister om fel i entreprenaden, garantier, prisavdrag och vi företräder såväl företag som privatpersoner. Vi har ett brett kontaktnät med besiktningsmän och sakkunniga. Vi ser en fördel med att vända sig till en jurist i ett tidigt skede för att undvika fällor.

Domstolsärenden

Vi åtar oss uppdrag från allmän domstol eller förvaltningsrätt. Ett särskilt kompetensområde är tvångsvård. Tvångsvård är en av de mest ingripande åtgärderna som staten företar mot en enskild individ, oavsett om det rör LVU, LVM, LPT eller LRV. Vi bistår såväl kommuner som enskilda och anlitas atthålla föreläsningar inom LVU. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Advokat piteå Jurist Fastighetsrätt Affärsjurist Tvist Advokatbyrå Piteå

Om Advokatbyrån Adekvat

Advokatbyrån Adekvat bedriver advokatverksamhet i Piteå men åtar oss uppdrag över hela landet.
Det finns en mångårig kompetens som borgar för hög kvalité i rådgivningen.

Vi ser till att du får personligt anpassad rådgivning och lovar en hög tillgänglighet. Kundens bästa är alltid i fokus. Vi fokuserar på tvister, fastighets- och entreprenadrätt samt affärsjuridik med ett särskilt fokus för sk start-ups. Tillsammans med kunden kommer vi överens om den bästa formen för ett samarbete.

Advokat piteå Jurist Fastighetsrätt Affärsjurist Tvist Advokatbyrå Piteå

Vår målsättning

Den personliga service vi vill erbjuda är minst lika viktig för oss som vår kompetens. Att välja oss ska kännas tryggt och vi sätter alltid dig som klient i första hand. Advokatbyrån ska tillhandahålla juridiska tjänster med särskilt fokus på Piteå och norra Norrland.

Tjänsterna ska präglas av hög tillgänglighet, effektivitet, kvalité och kostnadseffektiv adekvat rådgivning. Advokatbyrån ska vara erkänd för byråns personliga engagemang för varje enskild klient med ledorden lojalitet, sekretess, tillgänglighet och kompetens. Advokatbyrån ska varadet naturliga valet för domstolar och myndigheter tillika för företag och privatpersoner i Piteå med omnejd.

Advokat piteå Jurist Fastighetsrätt Affärsjurist Tvist Advokatbyrå Piteå

Boka din konsultation

All information du väljer att dela med oss är privat och konfidentiell.

Telefon

Tala med en representat direkt över telefon.

E-post

Maila oss dygnet runt, året runt.