Vad vi gör

Rättsområden

Läs mer om vad vi jobbar med och kan hjälpa dig med
Hör av dig
Har du frågor?
Tveka inte på att höra av dig till oss om du har några frågor.

Affärsjuridik

Vi har lång erfarenhet av affärsjuridik och därför har vi möjlighet att ge rådgivning inom olika affärsjuridiska områden, så som exempelvis upprättande av aktieägaravtal eller bistå i samband med företagsöverlåtelser. Vi upprättar avtal och köpehandlingar. Vi värdesätter ett nära samarbete med klienten och är övertygade om att god kunskap om klientens verksamhet ger effektiv rådgivning. Vi har ett särskilt fokus på nystartade bolag och ser till att bistå med vägledning för en optimal start för det nya bolaget.

Rådgivning

Med vår erfarenhet har vi möjlighet att lämna rådgivning inför viktiga beslut i livet. Det kan röra sig om köp av bostad, bodelning eller tvister. Om du precis har startat ett nytt bolag har du säkert en mängd frågor som vi kan besvara. Det är svårt att hänga med på vad som gäller juridiskt och det är svårt att överblicka alla de problem som kan uppstå i framtiden. Vi strävar efter hög tillgänglighet och personlig rådgivning med kunden i fokus. Naturligtvis har vi tystnadsplikt och står uteslutande på klientens sida. Kontakta oss för mer information.

Fastighetsrätt

Idag är en av de vanligaste tvisterna just frågan om fel i fastighet enligt Jordabalken, ofta talas om dolda fel. Vi företräder såväl köpare som säljare. Vi genomför även försäljningar av fastigheter enligt Lag om samäganderätt, upprättar gåvobrev och köpehandlingar samt servitutsavtal. Fastighetsrätten är ett mycket komplext rättsområde och att köpa eller sälja en bostad är viktig och stor affär. Vi har kompetensen för att du ska få den bästa hjälpen du behöver i samband med överlåtelse av fastighet. Vi bistår med att söka rättsskydd.

Tvistemål

Vi företräder såväl privatpersoner som bolag. Advokatbyrån Adekvat har processvana och kunskap att bistå såväl utanför domstol som i en rättslig process. Vi bistår även med att ansöka om rättsskydd vid tvist. Vanliga tvister rör förfallna fakturor, skadestånd, konsumentköp, fel i vara, fel i tjänst eller tvister rörande avtalsbrott, hävning eller prisavdrag.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är ett område som styrs av avtal, standardavtal, praxis samt särskild konsumentlagstiftning. Inom entreprenadrätten uppstår ofta ett behov av rådgivning i samband med tvister rörande ÄTA eller tolkningen av standardavtal så som AB, ABS, ABT. Vanligt förekommande är tvister om fel i entreprenaden, garantier, prisavdrag och vi företräder såväl företag som privatpersoner. Vi har ett brett kontaktnät med besiktningsmän och sakkunniga. Vi ser en fördel med att vända sig till en jurist i ett tidigt skede för att undvika fällor.

Domstolsärenden

Vi åtar oss uppdrag från allmän domstol eller förvaltningsrätt. Ett särskilt kompetensområde är tvångsvård. Tvångsvård är en av de mest ingripande åtgärderna som staten företar mot en enskild individ, oavsett om det rör LVU, LVM, LPT eller LRV. Vi bistår såväl kommuner som enskilda och anlitas att hålla föreläsningar inom LVU. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt hjälper dig att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, om du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare och kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter. Det är när du inte längre kan hantera dina angelägenheter på grund av sjukdom, demens eller försvagat hälsotillstånd som fullmakten träder i kraft. Vi har stor erfarenhet av framtidsfullmakter och kan hjälpa till med att upprätta en sådan.

ekommande är tvister om fel i entreprenaden, garantier, prisavdrag och vi företräder såväl företag som privatpersoner. Vi har ett brett kontaktnät med besiktningsmän och sakkunniga. Vi ser en fördel med att vända sig till en jurist i ett tidigt skede för att undvika fällor.